Obowiązkiem w Polsce jest kupienie ubezpieczenia OC.

Wypadki podczas jazdy samochodem mogą przytrafić się każdemu z nas. Z tego powodu obowiązkiem w Polsce jest zakup ubezpieczenia OC, to znaczy odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje rekompensatę różnych szkód, które powstały podczas wypadku albo kolizji na drodze, zarówno materialnych jak również osobowych. Musimy mieć na uwadze, że polisa OC przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo tak więc w każdym gronie ubezpieczeniowym będzie to prezentować się podobnie.

 

Poszkodowany podczas wypadku lub kolizji ma pełne prawo domagać się naprawy pojazdu lub wypłaty rekompensaty, która pójdzie na naprawę. Jest wariant gotówkowy lub bezgotówkowy takiej wypłaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany pokryć koszt naprawy, natomiast posiadacz pojazdu nie musi uczestniczyć w rozliczeniach. Osoba poszkodowana w wypadku może także spodziewać się pokrycia kosztów potrzebnych do holowania pojazdu do warsztatu albo wynajmu samochodu zastępczego. Wiele przydatnych informacji nawiązujących do rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można odszukać na doskonałym blogu robakubezpieczenia.pl. Pamiętajmy, że zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a jeżeli nie dotrzyma tego terminu, musi zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest też to, że zakład ubezpieczeniowy musi w takim przypadku wypłacić bezsporną część rekompensaty, zaś wypłata pełnego odszkodowania nie powinna trwać więcej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia dokumentów o powstałej szkodzie. Bardzo ważną informacją jest również to, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji szkody , która powstała w trakcie jazdy pojazdem.

 

Za szkodę, która powstała w wyniku ruchu pojazdu uważa się także szkodę , która została wyrządzona w trakcie wysiadania i wsiadania do samochodu. Tyczy się to również takich zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek produktów oraz podczas postoju lub garażowania samochody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma liczne wyłączenia odpowiedzialności. Firma zajmująca się ubezpieczeniami ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za wszelkie szkody, jakie zostały wyrządzone w wiezionych bagażach albo ładunkach. Powinno się tu wymienić przede wszystkim utratę pieniędzy, elementów biżuterii czy wielu innych wartościowych przedmiotów. Tak więc, ubezpieczenie OC ochrania kierującego samochodem w okresie trwania polisy. Sprawca kolizji drogowej albo wypadku może spodziewać się, iż wszelkie spowodowane przed niego szkody będą zrekompensowane w jego imieniu poprzez firmę ubezpieczeniową. Należy tu dodać, że wyróżnia się szkody częściowe a także szkody całkowite. Szkoda częściowa polega na tym, że uszkodzenia samochodu są małe tak więc istnieje możliwość je naprawić w opłacalny sposób.

 

Tymczasem szkoda całkowita znaczy w praktyce stwierdzenie, że samochody całkowicie nie opłaca się naprawiać i przywracać jego stan pierwotny. To zatem sytuacja dużo bardziej problematyczna dla właściciela. Trzeba pamiętać, iż szkoda całkowita oznacza, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się uszkodzonym samochodem, który wtedy będzie już nazywany wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje go, lecz zwykle odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość sprzedać wrak, co zwykle oznacza zużycie różnych nieuszkodzonych części wyposażenia w kolejnym samochodzie.

Czytaj dalej: o-ubezpieczeniach.pl

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *