Usługi

Oto krótka nota encyklopedyczna.
49 lat ago

Oto krótka nota encyklopedyczna.

Jak poradzić sobie z uporządkowaniem wszystkich informacji o opakowaniach? Jak je logicznie posortować nie tylko w głowie ale i na papierach? Co trzeba wziąć pod uwagę przy tworzeniu schematów? I jaka musi być sekwencja rozpatrywanych zagadnień? Oto króciutka nota na temat systematyki wszelkich opakowań. Klucz zagadnień wygląda następująco. Opakowania można podzielić na to: Z czego są zrobione, czyli, jaki konkretnie został użyty materiał do ich produkcji – tekstylia, drewno, plastik oraz drewno i jego pochodne. Zależna od fazy projektowej forma konstrukcyjna – skrzyniopaleta plastikowa, paleta, skrzynia, pudło, beczka. Możliwości zdemontowania oraz mieszania wielkości w celu ułatwienia transportu – opakowania składane, nierozbieralne oraz z możliwością demontażu. Wykorzystania ilościowego – do masowego transportu, zbiorcze, jednostkowe. Okresu użytkowania – opakowania jednorazowe i opakowania wielokrotnego użytku. Odmiana kontaktu z wyrobem – bezpośredni i pośredni. Główny aspekt rozliczeń finansowych – do jednorazowej sprzedaży, zwrotne lub wypożyczane.

Zobacz więcej: reklamówki z nadrukiem

admin Administrator