Compliance

Znaczące rozszerzenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowe brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakikolwiek ruch zabroniony przez przepisy mogący być uznany jako przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie) oraz przestępstw określonych w przepisach Prawa prasowego. To istotna zmiana względem obecnie działającej ustawy, jaka określa zamknięty katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, za które karę potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Trzeba wiedzieć przy tej okazji, że karne prawo nie znajduje się wyłącznie w kodeksie karnym albo kodeksie karno-skarbowym, ponieważ karne przepisy istnieją w dużej ilości szczególnych ustawach, o których sporządzeniu przedsiębiorcy niejednokrotnie nie mają świadomości. Istotną nowinką jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w którym to firma ponosi odpowiedzialność za tzw. własne czyny własne, tj. zabronione czyny, których znamiona będą realizowane poprzez działanie lub zaniechanie organu (na przykład zarządu, rady nadzorczej) lub celowe działanie albo zaniechanie osoby należącej do organu (na przykład osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, aby konkretny zabroniony czyn był w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez zbiorowy podmiot działalnością. Należy skupić znaczną uwagę na fakt, iż działanie albo zaniechanie organu spółki nie musi stawać się świadome, co znacznie rozszerza zakres odpowiedzialności danej spółki. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności ściśle podmiotowi za czyn własny, dawca projektu zaakceptował założenie, iż zbiorowy podmiot może wygenerować czyn zabroniony w drodze zachowania kolektywnego. Ściśle z opisem planu ustawy: „W owym przypadku chodzi o niezgodne z wymaganiami prawa albo głosu rozsądku zarządzanie ryzykiem, czy też brakami w zakresie branżowej staranności.

Zobacz także: Compliance

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *