Prawo cywilne.

księgowa

Skoro prawo cywilne dopuszcza możliwość dokonywania zmian podmiotowych w zawartych umowach leasingu bez uszczerbku dla samego bytu i ciągłości takich umów, to nie ma powodów, dla których prawo podatkowe miałoby takich zmian zakazywać czy też w jakiś sposób ograniczać. W ocenie sądu odwoławczego sytuacja prawna korzystających z umowy leasingu w zakresie kosztów uzyskania przychodów po wstąpieniu do umowy leasingu nie powinna odbiegać od uprawnień prawno-podatkowych leasingobiorców pierwotnie zawierających takie umowy. Tak wynika z wyroku NSA z dnia 17 sierpnia 2016 r., sygn. II FSK 881/14.

Porady udzieliło biuro rachunkowe Kraków

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *